Twee broers en de rest

‘De combinatie van twee broers die samen een bedrijf runnen, allebei de brains hebben voor iets academisch maar liever hun hart volgen en met hun handen werken was ronduit onweerstaanbaar’.

Samen op vogeltrek
In 2013 is het familiebedrijf De Handige Meeuwen ontstaan na het samengaan van de losse bedrijven van Zeger en Rick. Tevredenheid van u en onszelf is wat wij nastreven. Graag delen wij verbouw- en woonideeën met u. De vele woningen die wij reeds bezochten voor onze werkzaamheden waren zeer inspirerend. Net als uw huis. Laten we er samen iets moois van maken.

Zeger
Zeger (1977) is in 2007 begonnen met De Handige Meeuw. Na het afronden van de Lerarenopleiding Aardrijkskunde en Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht werkte Zeger op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Een leuke baan, maar onrust op de stoel op het kantoor knaagde. De fluitende en neuriënde schilder op de gang opende zijn ogen.

Rick
Rick (1980) heeft jaren als zelfstandige met zijn onderhouds- en renovatie bedrijf GVR-bouw gewerkt. Tijdens en na zijn studie Communicatie en Informatiewetenschappen merkte Rick dat het vooruitzicht van een ‘kantoorbaan’ hem niet lag. Veel liever werkt hij met zijn hoofd én handen. Bouwen, maken en creëren.

Een heel team
Wij werken niet slechts met ons tweëen. Wij zijn een bedrijf met mensen in dienst (Edwin, Yuschem, Jeroen, Céseline, Mike, Rahmatullah, Omar en Marvin) én werken al jaren samen met een vaste club zelfstandige specialisten zoals o.a. Wesley, Wim, Richard, Dennis, Michael, Guy, Sjaak, Jordy, Niels, Dave, Fatih. Door deze samenstelling van De Handige Meeuwen kunnen wij nagenoeg alles (in een afgesproken tijdsbestek) in en aan uw huis renoveren, onderhouden en/of verbouwen.